Основні терміни

Ми працюємо для того, щоб навіть користувач без бухгалтерської освіти міг працювати у DNTrade. Саме тому у цьому розділі ви дізнаєтеся значення основних термінів, які будуть зустрічатися під час роботи в програмі.

Прибуткова накладна — документ, за допомогою якого здійснюється оприбуткування товару на склад від постачальника. В ній вказується постачальник, склад, на який надійшов товар, кількість і прихідні ціни товару.

Видаткова накладна – документ, за допомогою якого здійснюється продаж  клієнту товару зі складу.  У ній вказується покупець, склад, з якого здійснюється продаж, кількість та ціни товару для продажу.

Прибутковий касовий ордер – документ, у якому фіксується надходження готівки до каси від контрагента. Може бути складений на підставі видаткової накладної або ж без неї. 

Видатковий касовий ордер – документ, у якому фіксується видача готівки з каси. Створюється на підставі прихідної накладної або ж без неї.

Метод LIFO (Last In, First Out) — це метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), відповідно до якого ТМЦ, які були поставлені на облік останніми, з обліку вибувають першими.

Метод FIFO (First In, First Out) – це метод бухгалтерського обліку, при якому ТМЦ, вироблені або придбані першими, продаються, використовуються або списуються першими.

Виручка - це кошти за продану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), які надійшли на рахунок підприємства в банк чи в його касу.

Валовий прибуток - загальна сума прибутку, отримана підприємством, яка визначається як різниця між виручкою і собівартістю цієї продукції.

Чистий прибуток - показник, який розраховується як валовий прибуток з врахуванням витрат. 

Рахунок на оплату - документ (не первинний), який містить платіжні реквізити для здійснення оплати за товари чи надані послуги, тобто носить виключно інформаційний характер. На підставі рахунку на оплату можна створити платіжний документ, який підтверджує оплату, а також видаткову накладну.