Журнал подій

Журнал подій призначений для збереження історії подій з метою контролю користувачів та проведених ними операцій.

Вкладка Опції - Журнал подій відкриє історію подій здійснених у даній програмі.

Всю інформацію можна відфільтрувати по даті, типу операцій, типу документа, користувачу або IP адресі. Можна також відсортувати дані, натиснувши на стрілки біля назв колонок.

 Окрім загального списку Ви можете відкрити Журнал операцій по будь-якому окремому товару чи документу. Для цього виберіть відповідний пункт контекстного меню.

Вам відкриється вкладка з усіма операціями, які стосуються даного товару або ж документа.

У Журналі подій можна відслідковувати зміну статусів Оплачено, Виконано в документах.